VERSENYSZABÁLYZAT

FORGATÁS

A forgatás időszaka: 2023. április 15. (szombat) – helyi idő szerint – 10 óra és 2023. április 16. (vasárnap) helyi idő szerint 10 óra között.
A kiírásban megadott időszakban, 24 óra alatt kell leforgatni és elkészíteni, egy maximum 60 másodperces, kreatív rövidfilmet.
A film forgatásánál videó kamera, mobiltelefon, tábla PC vagy kameraként működő fényképezőgép egyaránt használható.
Felvételek kizárólag a játék ideje alatt készülhetnek, az előforgatást a versenyszabályzat tiltja.
A beküldött kisfilmben csak jogtiszta zenék és 2023. április 15-én, délelőtt 10 óra után felvett, a stáb által készített jogtiszta, eredeti, videó felvételek szerepelhetnek.

A versenyfilmben stock fotók, videók nem használhatók!

KÖTELEZŐ ELEM

A versenyfilmekhez, a Szervezők megadnak 3 témaelemet. Ezekből, a Versenyző stáboknak, a filmhez legjobban illeszthető, szabadon választott, 1 elemet kötelezően bele kell forgatni (építeni) az alkotásba.
A kötelező elem, időzónánként, 2023. április 15-én (szombat) délelőtt 10 órakor, a rajt pillanatában, jelenik meg a játék weboldalán.
Ez lehet, szín, tárgy, stb., melyet a rajt pillanatában ismersz meg.
A kötelező elem kihagyása, automatikus kizárást jelent a versenyből!
A filmek időtartama maximálisan 60 másodperc lehet, az ezt meghaladó hosszúságú alkotásokat a Szervezők kizárhatják.

A VERSENYMŰVÖN FELTÜNTETENDŐ

– mű címe
– producer (Versenyző) a stáb vezetője
– rendező
– operatőr
– vágó
– szereplők

A stáblista és cím megjelenítése nem a tartozik a versenyfilm időtartamába.

A megjelenítés a film végén elhelyezett stáblistán, „táblán” is történhet.

FONTOS

A beküldött filmekben elhangzó vélemények kizárólag a készítők felelősségét képezik és semmi esetben nem tekinthetőek a Szervezők álláspontjának, tartalmukkal kapcsolatban a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy diszkriminatív, gyűlöletkeltésre alkalmas vagy egyéb módon etikailag nem elfogadható tartalmú videókat kizárják a versenyből.

A verseny nem fogad be vallási, vagy politikai témájú filmet.

A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli.

A Szervezők felhatalmazzák a zsűrit, hogy a saját maguk által megállapított szempontrendszer alapján tetszésük szerint válasszanak be vagy hagyjanak ki pályamunkákat, valamint tetszésük szerint ítéljék oda a meghirdetett díjakat.

A zsűri döntése nem fellebbezhető.

A nyertesek névsorát a verseny lezárulása után hozzuk nyilvánosságra.

A Szervezők a nyeremények változtatási jogát fenntartják.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy nem kereskedelmi célokra, on air televíziós műsorokban, az interneten, bemutatókon, a világjátékot népszerűsítő reklámanyagként, propaganda célokra felhasználják az elkészült filmeket.

A Versenyző, a film alkotója, előállítója, lemond arról, hogy a beküldött film, pályázat szerinti felhasználásával kapcsolatban bármilyen díjigényt érvényesítsen.

Korlátozottan cselekvőképes pályázó illetve 18 éven aluli kiskorú kijelenti, hogy a jelen pályázati feltételek elfogadásához törvényes képviselője hozzájárulásával rendelkezik, kérés esetén a hozzájárulást vagy beleegyezést bemutatja.

A Versenyző kijelenti, hogy ő a beküldött pályamű szerzője és szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Szervezők fenti jogait korlátozná. A Versenyző kijelenti, hogy a mű közös jogkezelés hatálya alá tartozó művet nem tartalmaz.

Amennyiben a játékban résztvevő Versenyző nem jogtiszta képeket vagy zenét használ fel a filmben úgy annak minden szerzői jogi következményit a Versenyzőnek kell vállalnia.

A játékban résztvevőnek nyilatkoznia kell, hogy az elkészült film eredeti, és nem sért semmilyen szerzői jogi törvény.

A beküldött film termékmegjelenítést nem tartalmazhat!

A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy kitakarást vagy a versenyből való kizárást alkalmazzanak abban az esetben, ha a film jogellenesen termékmegjelenítést tartalmaz.

A Versenyző a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a filmet, és a megküldött személyes adatokat a Szervezők által működtetett weboldalakon, közösségi oldalakon a pályázattal kapcsolatban a Szervezők megjelentessék.

A játékban mindenki a saját felelősségére vesz részt, a bekövetkezett esetleges balesetért, kárért a Szervezőt semmiféle felelősség nem terheli.

A Szervezők a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartják.